Preise

Probestunde:     10,- Euro
Einzelstunde:     14,-  Euro
5er Ticket:           65,- Euro
10er Ticket:        120,- Euro

SPECIALS:
2 Einzel-Probestunden:  18,- Euro